Rezervačný poplatok 2000 €, splatný pri podpise Dohody o zložení finančnej zábezpeky  (vratný po uhradení 10 % kúpnej ceny)
  • 1. splátka kúpnej ceny 10%, splatná do 3 dní od podpisu ZoBKZ
  • 2. splátka kúpnej ceny 90%, splatná pri podpise KZ
Samozrejmosťou pre klientov je možnosť financovania kupovanej nehnuteľnosti prostredníctvom hypotekárneho úveru.
  • Developer poskytuje súčinnosť pri vybavovaní úveru.
  • K úveru na nehnuteľnosť je možné požiadať aj o štátny príspevok pre mladých
V spolupráci s vybranými bankami sme pre našich klientov pripravili zvýhodnené podmienky financovania hypotekárnym úverom v partnerských bankách.

Užitočné informácie:
http://www.hypokalkulacka.sk/
https://www.smartbrokers.sk/hypoteka/statny-prispevok-pre-mladych/