1. Nadzemné podlažie

                                                     Komerčný priestor C

                           Komerčný priestor B